Sammlung, K.H. Klock collectie

De Katalogus ‘Sammlung’ is gedrukt! 160 tekeningen van mijn hand van 1978-2014. Met een mooie tekst van Daan van Speybroeck, filosoof, en een voorwoord van Dr. Michael Krajewski, conservator eigentijdse kunst, Lehmbruck Museum, Duisburg DE. Vormgeving: Sepp Bader.

Hier volgt het voorwoord van Dr. Michael Krajewski, conservator eigentijdse kunst van het Lehmbruck Museum, Duisburg.

Ruud Dijkers en Karl-Hermann Klock

Het verzamelen van kunst kan een tomeloze passie worden. De schrijver Walter Benjamin beschreef deze passie als iets in wezen individueels: voor de verzamelaar is “het bezit de allerintiemste verhouding…. die men tot dingen maar kan hebben: niet dat ze in hem levend worden, maar hij is het zelf die in de dingen woont.” (*)

Ook de Duisburgse verzamelaar Karl-Hermann Klock (1940-2017) leefde in zijn verzamelingen, maar zijn affiniteit beperkte zich niet tot het peroonlijke verwerven, bezitten en meer verzamelen. Een kunstvriend zoals Karl- Hermann Klock is zeldzaam: hij heeft niet alleen werk naar esthetische criteria samengebracht, maar juist in zijn langdurig verzamelen, heeft hij aan zijn waardering voor slechts enkele kunstenaars vastgehouden. Hij zei eens: “Je steunt kunstenaars wanneer je ze aankoopt, niet door goede raad te geven.”

Al vroeg – toen Ruud Dijkers in 1978 met het Lehmbruckstipendium in Duisburg verbleef- verwierf Klock de eerste werken van de toen bijna onbekende beeldhouwer, die met deze gerenommeerde prijs zijn eerste publieke erkenning kreeg. Het is een individuele keuze zo vroeg een creatief talent te herkennen en gedurende tientallen jaren zijn scheppingen, zijn ontwikkeling en veranderingen als verzamelaar en later als vriend te volgen.

Het eigen plezier aan de kunst ging samen met het culturele bewustzijn dat hij als een maatschappelijke plicht zag. Zijn verzamelen steeg ver uit boven het egocentrische esthetische genieten: Klock beleefde deze ‘intiemste verhouding’ als een manier om de kunstpraktijk en haar ontwikkeling mogelijk te maken.

Daarom lijkt het, terugkijkend, een ruimhartige consequentie, dat hij de vruchten van zijn verzamelen uiteindelijk in beheer van het museum gegeven heeft, waar hij jarenlang lid was van ‘de vrienden van het museum’ en waar hij zijn verzameling openstelde voor het publiek.

(* Walter Benjamin, Ich packe meine Bibliothek aus. Eine Rede über das Sammeln [1931]. In: Angelus Novus. Ausgewählte Schriften. Frankfurt a.M. 1966, S. 177f.)

Dr. Michael Krajewski
Conservator eigentijdse kunst
Lehmbruck Museum, Duisburg.

Sammlung - Ruud Dijkers

Prijs € 29,50 Het boek is te bestellen via deze website en bij boekhandel Dekker vd Vegt, Nijmegen.

Time

Nu verkrijgbaar als E-boek!
Bestel nu